Strona główna » Regulamin Promocyjnej Akcji Konsumenckiej "30 lat Karcher w Polsce"

Regulamin Promocyjnej Akcji Konsumenckiej "30 lat Karcher w Polsce"

Regulamin Promocyjnej Akcji Konsumenckiej „30 miesi─Öcy gwarancji ekstra na 30 lat K├Ąrcher w Polsce!”

§ 1 Definicje

Okre┼Ťlenia u┼╝yte w niniejszym regulaminie oznaczaj─ů:

1. Organizator Promocji – K├Ąrcher Sp. z o. o. z siedzib─ů w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Krak├│w, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w KRS pod numerem: 0000113551 prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla Krakowa - ┼Ür├│dmie┼Ťcie w Krakowie, Wydzia┼é XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, kt├│rej nadano numer identyfikacyjny NIP: 677-00-70-293 oraz numer statystyczny REGON: 350468108, o kapitale zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 3 000 000,00 z┼é. („Organizator” lub „K├Ąrcher”).

2. Nabywca:

- pe┼énoletnia osoba fizyczna, posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, maj─ůca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonuj─ůca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Za konsumenta uwa┼╝a si─Ö osob─Ö fizyczn─ů dokonuj─ůc─ů z przedsi─Öbiorc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů).

- osoba prawna, jednostka organizacyjna niemaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej lub osoba fizyczna  nabywaj─ůca urz─ůdzenie marki K├Ąrcher w celu zwi─ůzanym bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů, kt├│ra w okresie trwania Promocji zakupi nowe, profesjonalne urz─ůdzenie marki K├Ąrcher, wymienione w Za┼é─ůczniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Postanowienia og├│lne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin") okre┼Ťla zasady promocji „WOW! 30 miesi─Öcy ekstra na 30 lat K├Ąrcher!” dalej zwanej jako „Promocja".

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

3. Promocja prowadzona jest za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego Organizatora, innych sklep├│w internetowych, a tak┼╝e za po┼Ťrednictwem stacjonarnych Punkt├│w Sprzeda┼╝y.

4. Udzia┼é Nabywcy w Promocji nie wyklucza udzia┼éu w konkursach, loteriach, programach lojalno┼Ťciowych oraz innych akcjach promocyjnych Organizatora dotycz─ůcych Produktu Promocyjnego.

5. Udział w Promocji jest dobrowolny.

6. Nabywca mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w Promocji wielokrotnie, z zastrze┼╝eniem, i┼╝ aby wzi─ů─ç udzia┼é w Promocji i uzyska─ç Dodatkow─ů Gwarancj─Ö na wi─Öcej ni┼╝ jeden Produkt Promocyjny, Nabywca musi spe┼éni─ç warunki Promocji okre┼Ťlone w Regulaminie co do ka┼╝dego z takich Produkt├│w Promocyjnych.

 

§ 3 Promocja

1. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora dodatkowej 30-miesi─Öcznej gwarancji („Dodatkowa gwarancja”) na fabrycznie nowe urz─ůdzenia marki K├Ąrcher wymienione w Za┼é─ůczniku nr 1 do Regulaminu („Produkt Promocyjny”) na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie.

2. Promocj─ů obj─Öte s─ů wy┼é─ůcznie Produkty Promocyjne w stosunku do kt├│rych gwarantem jest Organizator.

3. Promocj─ů obj─Öte s─ů wy┼é─ůcznie Produkty Promocyjne zakupione w sklepach stacjonarnych i internetowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Produkty Promocyjne obj─Öte Promocj─ů rekomendowane s─ů do u┼╝ytku profesjonalnego.

5. Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres 30 (trzydziestu) miesi─Öcy, kt├│ry rozpoczyna sw├│j bieg z up┼éywem okresu podstawowej, 2-letniej, gwarancji K├Ąrcher. W przypadku Produkt├│w Promocyjnych bior─ůcych udzia┼é w Promocji, ┼é─ůczny okres gwarancji trwa─ç b─Ödzie 54 miesi─ůce, liczone od daty sprzeda┼╝y Produktu Promocyjnego.

6. Dodatkowa Gwarancja udzielana jest na warunkach okre┼Ťlonych w karcie gwarancyjnej obowi─ůzuj─ůcej dla zakupionego Produktu Promocyjnego.

7. Realizuj─ůc prawa z Dodatkowej gwarancji Nabywca zobowi─ůzany jest okaza─ç kopi─Ö paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentuj─ůcych zakup Produktu Promocyjnego oraz potwierdzenie uzyskania Dodatkowej gwarancji o kt├│rym mowa w § 4 ust. 4 poni┼╝ej.

 

§ 4 Zasady Promocji

1. W celu wzi─Öcia udzia┼éu w Promocji, Nabywca musi spe┼éni─ç ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce warunki:

I. dokona─ç zakupu Produktu Promocyjnego obj─Ötego Promocj─ů w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w Sklepie, o kt├│rym mowa w § 3 ust. 3 powy┼╝ej,

II. zachowa─ç kopi─Ö paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentuj─ůcych zakup Produktu Promocyjnego,

III. dokona─ç okresowych, odp┼éatnych przegl─ůd├│w technicznych urz─ůdzenia przez Centralny Warsztat Naprawczy K├Ąrcher lub Autoryzowany Warsztat Naprawczy K├Ąrcher  w terminach oraz wedle wytycznych wskazanych w instrukcji obs┼éugi i ksi─ů┼╝ce przegl─ůd├│w urz─ůdzenia przez ca┼éy okres obowi─ůzywania gwarancji (54 miesi─ůce).

 

§ 5 Utrata prawa do udzia┼éu w Promocji

Nabywca traci prawo do udziału w Promocji oraz do Dodatkowej gwarancji jeżeli:

1. Nie spełni w terminie jakiegokolwiek z warunków Promocji wskazanych w Regulaminie,

2. Realizuj─ůc prawa z Dodatkowej gwarancji nie oka┼╝e kopii paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentuj─ůcych zakup Produktu Promocyjnego lub ksi─ů┼╝ki przegl─ůd├│w urz─ůdzenia dokumentuj─ůcych terminowo┼Ť─ç wykonywanych przegl─ůd├│w.

3. Wymagane przegl─ůdy techniczne urz─ůdzenia nie by┼éy wykonywane przez Centralny Warsztat Naprawczy K├Ąrcher lub Autoryzowany Warsztat Naprawczy K├Ąrcher lub nie by┼éy wykonywane w terminach oraz wedle wytycznych wskazanych w instrukcji obs┼éugi i ksi─ů┼╝ce przegl─ůd├│w urz─ůdzenia przez ca┼éy okres obowi─ůzywania gwarancji (54 miesi─ůce).

 

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje zwi─ůzane z uczestnictwem w Programie mog─ů╠Ę by─ç╠ü zg┼éaszane najp├│┼║niej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia b─Öd─ůcego podstaw─ů reklamacji.

2. Reklamacje mog─ů by─ç zg┼éaszane w dowolny spos├│b, w tym za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: reklamacje.pl@karcher.com lub za pomoc─ů formularza kontaktowego dost─Öpnego pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/wsparcie-i-obsluga-klienta/kontakt.html, a tak┼╝e w formie pisemnej na adres siedziby Sp├│┼éki.

3. Reklamacja powinna zawiera─ç imi─Ö, nazwisko oraz adres e-mail Nabywcy, a tak┼╝e opis powodu reklamacji wraz z tre┼Ťci─ů ┼╝─ůdania reklamacyjnego.

4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji, w przypadku reklamacji zg┼éaszanych za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wys┼éania wiadomo┼Ťci e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora, w przypadku za┼Ť reklamacji sk┼éadanych za po┼Ťrednictwem formularza kontaktowego decyduje data przes┼éania formularza za po┼Ťrednictwem strony internetowej Organizatora.

5. Reklamacje b─Öd─ů rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie powiadomiony w zale┼╝no┼Ťci od wybranej przez Nabywc─Ö formy z┼éo┼╝onej reklamacji, na pi┼Ťmie lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Po wyczerpaniu post─Öpowania reklamacyjnego Nabywcy przys┼éuguje prawo do dochodzenia roszcze┼ä na drodze post─Öpowania s─ůdowego zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa. Powy┼╝sze prawo przys┼éuguje Nabywcy r├│wnie┼╝ w przypadku nieskorzystania przez Nabywc─Ö z post─Öpowania reklamacyjnego opisanego w Regulaminie.

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Nabywc├│w oraz os├│b sk┼éadaj─ůcych reklamacje zwi─ůzane z Promocj─ů jest K├Ąrcher Sp. z o.o. z siedzib─ů w Krakowie (adres: 31-346 Krak├│w, ul. Stawowa 138-140).

2. Dane osobowe Nabywc├│w, tj. imi─Ö, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, przetwarzane b─Öd─ů w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym  w szczeg├│lno┼Ťci w celu komunikacji z Nabywcami, w celu wydania nagr├│d oraz w celach sprawozdawczo┼Ťci podatkowej. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest niezb─Ödno┼Ť─ç dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj─ůcego na przeprowadzeniu Promocji oraz wydaniu nagr├│d. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych w celach sprawozdawczo┼Ťci podatkowej jest ich niezb─Ödno┼Ť─ç dla realizacji obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dane osobowe os├│b sk┼éadaj─ůcych reklamacje, tj. imi─Ö, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne dane osobowe podane w tre┼Ťci reklamacji, b─Öd─ů przetwarzane w celu ustosunkowania si─Ö do reklamacji i przekazania odpowiedzi. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest niezb─Ödno┼Ť─ç dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj─ůcego na konieczno┼Ťci rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na ni─ů.

4. Dane osobowe Nabywc├│w oraz os├│b sk┼éadaj─ůcych reklamacje mog─ů by─ç tak┼╝e przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszcze┼ä lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest niezb─Ödno┼Ť─ç dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj─ůcego na obronie interes├│w gospodarczych.

5. Podanie danych osobowych przez Nabywc├│w jest dobrowolne, lecz niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w Promocji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby sk┼éadaj─ůcej reklamacj─Ö – niezb─Ödne do ustosunkowania si─Ö do niej i przekazania odpowiedzi. Niepodanie wymaganych danych przez Nabywc├│w powoduje brak mo┼╝liwo┼Ťci wzi─Öcia udzia┼éu w Promocji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby sk┼éadaj─ůcej reklamacj─Ö – brak mo┼╝liwo┼Ťci rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

6. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez czas niezb─Ödny do realizacji cel├│w przetwarzania, a w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane s─ů na podstawie niezb─Ödno┼Ťci dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zg┼éoszenia przez osob─Ö, kt├│rej dane dotycz─ů, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych mo┼╝e zosta─ç ka┼╝dorazowo przed┼éu┼╝ony o okres przedawnienia roszcze┼ä, je┼╝eli przetwarzanie danych osobowych b─Ödzie niezb─Ödne w celu dochodzenia roszcze┼ä lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane b─Öd─ů przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. We wszystkich sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych nale┼╝y kontaktowa─ç si─Ö pod adresem e-mail: rodo@pl.kaercher.com.

8. Administrator b─Ödzie przekazywa┼é dane osobowe przetwarzane w zwi─ůzku z organizacj─ů Promocji podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi na rzecz Administratora, w tym w szczeg├│lno┼Ťci dostawcom us┼éug IT, dostawcom us┼éug ksi─Ögowych, dostawcom us┼éug prawnych. Wszystkie podmioty, kt├│rym b─Öd─ů przekazywane dane osobowe przetwarzane w zwi─ůzku z organizacj─ů Promocji, b─Öd─ů je przetwarza─ç na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

9. Osobom, kt├│rych dane osobowe s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa zwi─ůzane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii,

b) prawo ┼╝─ůdania sprostowania swoich danych osobowych,

c) prawo ┼╝─ůdania usuni─Öcia swoich danych osobowych,

d) prawo ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) prawo wyra┼╝enia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze wzgl─Ödu na swoj─ů szczeg├│ln─ů sytuacj─Ö – w przypadkach, kiedy Administrator b─Ödzie przetwarza┼é dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

10. Osoby, kt├│rych dane s─ů przetwarzane mog─ů realizowa─ç prawa, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, kontaktuj─ůc si─Ö z Administratorem w spos├│b wskazany w ust. 7 powy┼╝ej.

11. Osobie, kt├│rej dane s─ů przetwarzane, przys┼éuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Dane osobowe przetwarzane w zwi─ůzku z organizacj─ů Promocji nie b─Öd─ů przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

13. Dane osobowe przetwarzane w zwi─ůzku z organizacj─ů Promocji nie b─Öd─ů przetwarzane w spos├│b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

14. Nabywca jest obowi─ůzany w okresie trwania Promocji do informowania Organizatora na pi┼Ťmie b─ůd┼║ drog─ů mailow─ů na adres rodo@pl.kaercher.com o ka┼╝dej zmianie w zakresie danych osobowych.

 

§ 8 Postanowienia ko┼äcowe

1. Aktualny Regulamin dost─Öpny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://www.kaercher.com/pl/promocje/30-lat-karcher-w-polsce-professional.html, a tak┼╝e w Punktach Sprzeda┼╝y.

2.  Lista Centralnych Warsztat├│w Naprawczych K├Ąrcher oraz Autoryzowanych Warsztat├│w Naprawczych K├Ąrcher w Polsce dost─Öpna jest na stronie internetowej Organizatora https://www.kaercher.com/pl/promocje/30-lat-karcher-w-polsce-professional.html i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

3. Udzia┼é Nabywcy w Promocji oznacza akceptacj─Ö zasad Promocji okre┼Ťlonych w Regulaminie.

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj─ů przepisy polskiego prawa.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Nabywc├│w. Zmiana niniejszego Regulaminu jest mo┼╝liwa w szczeg├│lno┼Ťci w nast─Öpuj─ůcych okoliczno┼Ťciach:

a) w przypadku zmiany istniej─ůcych lub wprowadzenia nowych przepis├│w prawa, kt├│re maj─ů bezpo┼Ťredni wp┼éyw na tre┼Ť─ç Regulaminu, w szczeg├│lno┼Ťci na przeprowadzenie Promocji na zasadach w nim ustalonych i powoduj─ů konieczno┼Ť─ç zmiany tej tre┼Ťci;

b) w przypadku dokonania zmian na korzy┼Ť─ç Nabywc├│w Akcji.

5. Zmiany niniejszego Regulaminu zostan─ů opublikowane najp├│┼║niej z 1 – dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej: https://www.kaercher.com/pl/promocje/30-lat-karcher-w-polsce-professional.html, a tak┼╝e w Punktach Sprzeda┼╝y.

 

Za┼é─ůcznik nr 1 do Regulaminu

Lista Produkt├│w Promocyjnych obj─Ötych Promocj─ů.

Nazwa urz─ůdzenia / Numer Katalogowy
HDS 10/20-4 M / 1.071-900.0
BR 40/10 C Adv / 1.783-311.0
HD 6/15 M / 1.150-930.0
KM 70/20 C / 1.517-106.0


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
S─ů zawsze w┼é─ůczone, poniewa┼╝ umo┼╝liwiaj─ů podstawowe dzia┼éanie strony. S─ů to mi─Ödzy innymi pliki cookie pozwalaj─ůce pami─Öta─ç u┼╝ytkownika w ci─ůgu jednej sesji lub, zale┼╝nie od wybranych opcji, z sesji na sesj─Ö. Ich zadaniem jest umo┼╝liwienie dzia┼éania koszyka i procesu realizacji zam├│wienia, a tak┼╝e pomoc w rozwi─ůzywaniu problem├│w z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepis├│w.
Pliki cookie funkcjonalne pomagaj─ů nam poprawia─ç efektywno┼Ť─ç prowadzonych dzia┼éa┼ä marketingowych oraz dostosowywa─ç je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapami─Ötanie wszelkich wybor├│w dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagaj─ů w┼éa┼Ťcicielowi sklepu zrozumie─ç, w jaki spos├│b odwiedzaj─ůcy wchodzi w interakcj─Ö ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzy─ç ilo┼Ť─ç wizyt i zbiera─ç informacje o ┼║r├│d┼éach ruchu, dzi─Öki czemu mo┼╝emy poprawi─ç dzia┼éanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe s┼éu┼╝─ů do promowania niekt├│rych us┼éug, artyku┼é├│w lub wydarze┼ä. W tym celu mo┼╝emy wykorzystywa─ç reklamy, kt├│re wy┼Ťwietlaj─ů si─Ö w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomo┼Ťci reklamowe by┼éy bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegaj─ů te┼╝ ponownemu pojawianiu si─Ö tych samych reklam. Reklamy te s┼éu┼╝─ů wy┼é─ůcznie do informowania o prowadzonych dzia┼éaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarz─ůdzania uwierzytelnianiem, nawigacj─ů oraz innymi funkcjami. Korzystaj─ůc z naszej strony internetowej, zgadzaj─ů si─Ö Pa┼ästwo na umieszczanie plik├│w cookie na swoim urz─ůdzeniu. Aby dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej na temat u┼╝ywanych plik├│w cookie i jak je usun─ů─ç,┬ázobacz nasz─ů polityk─Ö cookies: TUTAJ

Uprzejmie prosimy o zapoznanie si─Ö z klauzul─ů informacyjn─ů dotycz─ůc─ů przetwarzania
Pa┼ästwa danych osobowych klikaj─ůc TUTAJ
USTAWIENIA
ZGADZAM SI─ś